zondag 18 september 2011

De AWBZ: stap naar de rechter
Dit blog gaat over de achterkant van de AWBZ. Waarom u telkens tegen een muur van 
onmogelijkheden oploopt. Over de onzin die de overheid ons blijft vertellen over onze premies en waarom de zorgverzekeraar z'n kaken stijf op elkaar houdt. Het gaat hier over het beleid en de financiën vanaf het loonstrookje tot aan het bed. Over de chantage binnen de zorgmarkt. Over het feit dat we blijven denken (normale mensen...) dat een goed gesprek de zorg kan verbeteren. Waarom het HKZ keurmerk een wassen neus is. Het gaat over het klachtencircuit en waarom klagen niet helpt, niet kan helpen.
U denkt nog in petities? Praten? Polderen? 
De laatste actie die geld voor zorg heeft opgeleverd was in 2002. Met gebruikmaking van de Nederlandse wetgeving. De toenmalige minister Bomhoff (LPF) heeft rechterlijke uitspraken aangehaald en 
eiste ‘Boter bij de vis’. De rechter besliste dat een tekort aan geld geen reden was om niet voldoende zorg te leveren. Dat werd de basis voor het wegwerken van de wachtlijsten in 2003. 


Te weinig mensen weten dat ze een stuk verder komen met de gang naar de rechter.