dinsdag 25 oktober 2011

330 euro AWBZ premie per maand? 140 eu komt meer in de richting.
vrij citaat uitspraken VWS:
We betalen nu al niet genoeg premie om de AWBZ te financieren. De staat moet al geld bijleggen.’
De tijd dat je uitspraken van de overheid voor waar kon aannemen is voorbij. En de tijd dat de gevolgen van het slechte rekenonderwijs zijn doorgedrongen tot aan de top van de ministeries, is inmiddels ook aangebroken. 


Waarom worden bepaalde uitspraken door een ministerie herhaald? Om iets te bereiken. 330 euro per maand is een hoop geld. En misschien denkt de PR machine van het ministerie wel: 'mensen willen zeker niet meer betalen dan dit'. Dat is 'draagvlak creëren'. Het politieke codewoord.


Het code-tegenantwoord luidt alsvolgt:
Soms moet je gewoon de moeite nemen om je rekenmachine te pakken. Vervolgens stel ik voor dat je virtueel contact opneemt met een paar van m’n betere vrienden: CBS, CPB, SER en als je nog iets leuks wil lezen, kan ik je een bezoekje aan het SCP van harte aanbevelen. 
Iedereen met een inkomen betaalt 12,15% AWBZ premie (bron:VWS). Van elke student (wit werkend) tot elke bejaarde. Zelfs de patiënten in een instelling dragen AWBZ premie af. Vervolgens blijkt dat er 12,4 miljoen Nederlanders zijn met een inkomen. De AWBZ afdrachten bedragen geen 14 miljard, in tegenstelling tot de hardnekkige uitspraken van de dames van het VWS, maar ca. 30 miljard. (bron: SER) premies. De uitgaven aan de AWBZ zijn ca. 22 miljard.
Uiteindelijk betekent dit dat wij met z’n allen geen 330 euro maar ca. €200 per maand aan AWBZ premie betalen. Van die €200 komt vervolgens nog eens €60 per maand nooit bij de AWBZ terecht. 60 euro van geoormerkte gelden. (lees: geld dat alleen maar aan een bepaald doel, de AWBZ in dit geval, uitgegeven mag worden). Wij betalen dus 140 euro per maand. Dat is minder dan de helft van de door de dames gepropageerde 330 euro. 

Is dat nou overdrijven? Ik sluit domheid ook niet uit. Of is het een herhaalde PR stunt om de totale bevolking, inclusief de media, doodziek te maken van die dure AWBZ? Ofwel: draagvlak creëren voor een aanvullende AWBZ verzekering, (die er overigens al is, maar daarover later meer).
TOP 3 grootste AWBZ premie betalers:
  1. De 55 - 65 jarigen
  2. De 45 - 55 jarigen
  3. De 65 - 75 jarigen
Dames van het VWS: het wordt tijd voor een nieuw liedje. Ik houd voor de zekerheid mijn rekenmachine bij de hand.

donderdag 20 oktober 2011


Regering erkent tekorten in AWBZ
Om in de politiek werkzaam te zijn, moet je één vaardigheid bezitten: creatief schrijven. Begrijpend lezen en rekenen zijn geen vereisten. Vooral het gemis hieraan wordt pijnlijk duidelijk als je ziet dat de PVV met de zorgplannen akkoord is gegaan.

De regeringscoalitie erkent dat de huidige AWBZ zorg niet kostendekkend is (regeerakkoord 2010). Het akkoord stelt: ‘(...)Het kabinet streeft naar verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg. Hiervoor is bijna 1 miljard euro vrijgemaakt. De zogenaamde zorgzwaartepakketten, inclusief de opleidingen, worden kostendekkend gemaakt.’(...)

Niet alleen dat het veel te weinig is:Dit tekort van ca. 1,5 miljard is alleen al voor de sector Verzorging en Verpleging. Het toewijzen van 142 miljoen extra mag dus als een gotspe gekwalificeerd worden en het is onbegrijpelijk dat de betrokken partijen zich hiermee enthousiast laten afschepen.


Het is overigens niet alleen de PVV die zich hier als gedoogpartner diep voor zou moeten schamen. Het is een indrukwekkende rij van Zorgbobo’s *. De vertegenwoordigers van de AWBZ patiënten in Nederland. De gemiddelde voetbalvereniging zal beter voor z'n leden zorgen. Deze zorgbobo's hebben gebroederlijk het Convenant Investeringen Langdurige Zorg 2011-2015 opgesteld. De meest interessante en de enige duidelijke tekst in dat hele verhaal is het laatste artikel: 
Het convenant is niet bindend, en de afspraken zijn niet in recht afdwingbaar’...

Het convenant gaat over jaarlijks 636 miljoen, om 12.000 extra mensen op te leiden. Korte samenvatting: 
De zorginstelling dient het personeel op te leiden. Als ze hun best niet doen, krijgen ze straf (minder geld) van de zorgverzekeraar. Wat dat ‘je best doen’ is, wordt niet duidelijk. Het schijnt namelijk om ‘High trust/high penalty’ te gaan. Wel wordt er dan weer gecontroleerd of de kwaliteit van de zorg in een instelling vooruit is gegaan.
Neem je echter een duik in de Kwaliteitsnormen (kwaliteit niet meetbaar) hoeft er niet eens gekwalificeerd personeel aanwezig te zijn in een instelling, laat staan voldoende personeel. Een knap staaltje van circelredeneren.
Na het sluiten van het Convenant licht het ministerie van VWS de Tweede Kamer in over deze bijzondere stap voorwaarts**. Dan blijkt dat er slechts voor 142 miljoen een ‘bestemming’ is. Voor de rest van het geld niet. En zonder ‘bestemming’ kan het geld rustig in des Staats broekzak blijven. Zo werkt dat in de politiek en dat is toch het minste wat de PVV zou mogen weten.

met dank aan www.vecteezy.com

Warrig verhaal? Het convenant is ook schaamteloos onduidelijk. 

Conclusie: De PVV is als gedoogpartner geen partij voor de coalitie. De wet wordt met voeten getreden (tekorten in de AWBZ zijn wettelijk verboden). De extern ingehuurde adviseurs schrijven rapporten waarmee ze de klant (overheid) tevreden houden). Niemand valt over onzinnige conclusies***. (Indien gewenst, wil ik hier met alle liefde een blog -cijferwerk- aan wijden).


En dan de ‘vertegenwoordigers’ van de patiënten: deze zijn blijkbaar zo verweven met het Binnenhof dat ze hun originele taak vergeten zijn. Misschien moeten zij zich wel het diepste schamen.


  • * Ondertekenaars: De Staat der Nederlanden, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ organisatie van Zorgondernemers, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland, Branchebelang Thuiszorg Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.
  • ** Brief VWS aan de Tweede kamer, 23 september 2011 ‘betreft voorhang inzake contracteerruimte AWBZ 2012’
  • *** Rapportages: Doelmatigheid in de zorg. 


zondag 16 oktober 2011

REGERING WEIGERT KAMERVRAGEN SP TE BEANTWOORDEN


60 miljard aan AWBZ premies verdampt

(zie tabel onder dit bericht: de middelste twee kolommen zijn bedragen waar de overheid het niet over wenst te hebben. De bedragen zijn vreemd genoeg onvindbaar)

De vraag van Renske Leijten (SP) was simpel: hoeveel premie heeft het Nederlandse volk eigenlijk afgedragen vanaf 1996 tot heden? Tenslotte krijgen we altijd te horen dat we nu al zo’n 12% van ons bruto loon afdragen en dat ‘ze’ niet nóg meer kunnen vragen. Als je bij het CBS de historie van de bruto lonen opzoekt en je laat daar diezelfde rekensom op los, dan klopt dat 28 jaar lang als een bus. Je ziet dat de AWBZ afdrachten keurig in het AWBZ potje verdwijnen en zo hoort dat ook. De regering geeft geen antwoord maar wegomleidingen. Teksten die niet misplaatst zouden zijn bij Wordfeud en cijfers waarmee je bij de huidige CITO-toets niet wegkomt.
Vanaf 1995 komt er veel minder geld binnen dan we hebben afgedragen. Een rondje bellen (Bertus, al een paar jaar geleden, met dezelfde vraag) levert een spelletje interdepartementaal pingpong op, waarmee de ministeries zich in ieder geval overduidelijk geweldig amuseren. Korte lacherige samenvatting : ‘we hebben geen idee’. 
In 2006 is D’66 al afgescheept (kst: 30560-XV, nr. 4 pag. 8), en nu de SP al twee keer (2010Z09489 en 2010Z18597). Dat kan gebeuren omdat de premies niet in het jaarverslag van het Rijk voorkomen. Premies worden niet gecontroleerd door de Algemene Rekenkamer (behoort niet tot hun bevoegdheid). Premies zijn van ons (het volk), het is geoormerkt geld, het moet naar de bijbehorende verzekering. Stop je daar als overheid een deel van in je broekzak (staatskas), dan kan er jaarlijks met miljarden geschoven worden, zonder dat er een haan naar kraait. En dat gebeurt dus ook.
Waarom ik hier niet blij mee ben (zacht uitgedrukt):
In de negentiger jaren was het vergrijzingsprobleem (AOW) inmiddels goed doorgedrongen bij de politiek. Op dat moment heb je als politicus een keuze: ga ik echt sparen voor de AWBZ (een vermogensfonds oprichten), zodat we tot 2040 geen AWBZ probleem hebben, en pak ik daarnáást de rotzooi binnen de AWBZ aan? Of laat ik de AWBZ deels ploffen en laat ik Nederland in 2011 voor de tweede keer betalen voor dezelfde verzekering? uitgebreide info: AWBZ-PREMIE     
Als ik jarenlang betaal voor een brandverzekering, en er breekt brand uit, mag een verzekeraar dan zeggen: ‘sorry, geen geld, de kantine moest ook nog geschilderd worden’? Onze AWBZ verzekeraar (de overheid) heeft dat wel gedaan. Uiteraard staat de zorgverzekeraar gedienstig klaar om ons een extra AWBZ premie te verkopen, terwijl we al verzekerd zijn! 
Vanaf 2001 is de definitie van het woordje ‘premie’ aangepast: premie minus de heffingskortingen. Je kunt dat als regering wel doen (als het bv. niemand opvalt) maar of het juridisch mag, is de grote vraag. De deskundige rechter die ik hiernaar (off the record) vroeg, durfde er zijn handen niet aan te branden. Vóór 2001 is er zeker geen bevoegdheid om de premies af te romen. 
Dit is geen achterkamertje meer. Dit is een complete serre. 


Daarom is de vraag van de SP zo belangrijk. 
(anonieme Bobo bron PVDA: ‘deze conclusies over de AWBZ premies - allemaal waar’.)
maandag 10 oktober 2011

Zorgaanbieders gechanteerd


Een veelgehoorde tekst van de overheid is tegenwoordig: het geld volgt de klant. De werkelijkheid zou hilarisch zijn, als het niet zo grimmig was:
Micky Adriaansens, bestuurder Triade, blog van 25 juli 2011
Triade heeft afgelopen half jaar twee locaties geopend voor in totaal 34 cliënten. (Gelukkig in de eerste helft van 2011). Vanwege het genoemde maximum van 175 miljoen krijgen we slechts 46% van de kosten voor deze zorg vergoed, zo berichtte het zorgkantoor ons begin deze maand. Dat betekent dat we 18 cliënten op straat moeten zetten.
Zorginstelling gechanteerd:
Het zorgkantoor mag dus op elk moment uw PGB budget of het budget van een instelling naar beneden bijstellen.
 Als u morgen met uw zieke moeder, én een indicatie onverwacht voor de poort bij een instelling staat, dan zijn ze wettelijk verplicht uw moeder op te nemen. Vervolgens is het verre van zeker of ze geld voor uw moeder krijgen. Het is dus voor het verpleeghuis van het grootste belang dat ze goede maatjes zijn met ‘hun’ zorgkantoor. Ordinair slijmen dus, maar verpleeghuizen noemen het liever ‘onderhandelen’. 
Je moet als instelling jaarlijks vooraf je omzet opgeven. Nooit meer dan het jaar daarvoor. Omzetstijging is in elke markt goed, maar niet bestaand op de zorgmarkt. Je moet namelijk nog maar zien of je je centen krijgt voor je verplicht geleverde zorg. Gaan er onverwacht meer mensen dood dan je had verwacht, krijg je ook straf: je hebt je omzet niet gehaald en omzetbedrag wordt naar beneden bijgesteld. Slijmen moet, maar zeuren wordt niet op prijs gesteld. Doe je dat toch (instelling), dan draaien ze (zorgkantoor) uit pesterij rustig een maandje de geldkraan dicht.
 Zo ook bij het PGB.
Bedelen dus:
Om te krijgen waar de patiënten recht op hebben. Of om een subsidie van VWS in de wacht te slepen. Zo is daar het opleidingsfonds Zorg: Nederland sterft straks van de gezondheidszorgpsychologen. Mensen die aan je bed komen en vragen: ‘Jeetje, niemand om u naar het toilet te helpen? En hoe voelt dat nou?’ Maar bij de verzekeraar is het ook goed toeven als je financiële ‘extraatjes’ zoekt. Je kunt ook daar een subsidie lospeuteren voor  het meedoen aan een experiment. Als je meedoet aan Ketenzorg projecten, krijg je subsidie. Bij ons thuis noemen ze dat weer ‘ordinaire omkoping’. Grappig hoe je dingen van alle kanten kunt bekijken. En dan is daar nog de Bonus malus regeling: als je je werk doet zoals het hoort, krijg je korting (lees: strafkorting, nog minder geld), doe je minder dan je zou moeten doen, krijg je een bonus.
Welkom op de zorgmarkt!

bronnen: 
brief ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de tweede kamer: 12 juni 2009
Zorgkantoor DWO/NWN, Zorginkoopbeleid 2012, juni 2011, aangepaste versie d.d. 1 juli 2011
Financieel manager. Anoniem, want wil z’n baan graag houden, maar bekend bij mij. 
PGB houder, wil om dezelfde reden ook graag anoniem blijven.

vrijdag 7 oktober 2011

Twee keer betalen voor één AWBZ verzekering


Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2013 door zorgverzekeraars laten uitvoeren. (...)
In het wetsvoorstel worden de zorgkantoren opgeheven en de zorgverzekeraars direct verantwoordelijk voor de uitvoering van AWBZ. De zorgverzekeraar wordt voor cliënten het aanspreekpunt voor zorg op grond van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. (...)
Wie is er op het ogenblik dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ? Sinterklaas?  NewsflashDe AWBZ wordt nu al uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Alleen doen ze het nu samen, met en voor voor elkaar. In een bepaalde regio voert verzekeraar A de administratie voor allen, en in een andere regio doet een ander het weer. 
Zover geen nieuws. Waarom dan  een persbericht? Wat is de reden dan wel? Iedere Nederlander zit al bij een verzekeraar voor z'n zorgverzekering. Nu worden de kaarten geschud en de pot (alle klanten) verdeeld. Iedere verzekeraar 'krijgt' nu z'n eigen klanten te behandelen. Waarom zou dat toch zijn? Werkverschaffing? 
Zou het misschien kunnen zijn dat dit de administratieve opmaat is voor een aanvullende AWBZ verzekering? Net zoals de zorgverzekering ook een aanvullende zorgverzekering heeft? Zou het kunnen zijn dat we straks verrast worden door een 'jammer maar helaas' en 'wij zien ons genoodzaakt', 'kan niet anders... crisis en zo'. 'Wij presenteren u: de aanvullende AWBZ verzekering.' 
Dan mogen we voor de tweede keer betalen voor dezelfde verzekering. Zoals de vorige staatssecretaris (Bussemaker, in Buitenhof) zei: 'voor een glaasje wijn bij het eten, of zo....'. Neem er alvast maar eentje. 
Niet vergeten: Je bent al verzekerd, dus niet aan meedoen!

donderdag 6 oktober 2011

AWBZ - als de Rijksbijdrage wegvalt


AWBZ: Wat als de Rijksbijdrage wegvalt?
Met een zorgelijk gezicht wordt ons verteld dat we niet genoeg premie betalen om de AWBZ te bekostigen, en dat het Rijk daarom een jaarlijkse rijksbijdrage moet doen. Het klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook.
Er ligt niet alleen een addertje onder het gras. Er ligt bijkans een totale dierentuin klaar. De Rijksbijdrage wordt gewoon gefinancierd uit de premies. Hoe dat kan? Het Nederlandse volk betaalt ca. 30 miljard aan AWBZ premies. Een deel van die premies wordt door de staat geconfiskeerd (fiscaliseren of witwassen van premies). En zo heet dat zelfde geld plotseling ‘belastinggeld’. Uit dat geld wordt de Rijksbijdrage betaald. 
Waarom zou je je opwinden over een macro-economische boekhoudstunt?
“(...)Als geen ander weet De Graaf dat een rijksbijdrage een riskante wijze van financieren is. Als staatssecretaris en minister van Sociale Zaken in het eerste en tweede kabinet Lubbers, heeft hij naar eigen zeggen miljarden bezuinigd door het afschaffen van rijksbijdragen. 'Het is een dankbaar middel als er moet worden bezuinigd. In die tijd waren die bijdragen vastgesteld bij ministeriële beschikking. Ze konden dus gemakkelijk worden ingetrokken.(...)”
bron: volkskrant, 9 november 2001. Interview van Jet Bruinsma met Louw de Graaf. (red: toenmalig voorzitter van het College voor zorgverzekeringen (CVZ)